Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

Mijn werkwijze

Samen met mijn klanten werk ik graag ontwikkel- en resultaatgericht, vanuit hun context en behoefte.

Tijdens begeleidingstrajecten maak ik specifiek gebruik van metaforen, visualisaties, verhalen en principes uit de revalidatiegeneeskunde en topsport. Aan de hand daarvan ondersteun ik managers & teams om op een andere manier naar zichzelf te kijken. De vele parallellen die er zijn met bedrijfsvoering maken dat deze metaforen, verhalen en principes laagdrempelig en toegankelijk zijn als referentiekader voor het kijken naar de eigen:

  • afstemming op de interne- en externe omgeving
  • aansturing (type en effectiviteit leiderschap)
  • ambitie, vertaald naar concrete en realistisch haalbare doelstellingen
  • taakgerichtheid & -volwassenheid
  • toekomstgerichtheid en -bestendigheid
  • performance, prestaties en rendement

 

illustratie goalsetting