Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

ACTUALITEIT

Diagnose 2025

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen. Hoewel sommige van de ontwikkelingen voor de midden lange termijn relatief goed voorspelbaar zijn zoals de vergrijzing en veranderende en groei van de zorgbehoeften, is er tegelijkertijd sprake van grote onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van de marktwerking.

Op initiatief van de Rabobank is er een boek geschreven naar aanleiding van een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dit boek heeft de naam Diagnose 2025 gekregen.

‘Diagnose 2025’ is een verkenning naar de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat van zorginstellingen, de 1,2 miljoen professionals in de zorg en de lokale en landelijke politiek. Het boek schetst een compleet beeld van alle trends en ontwikkelingen die zich nu voordoen in de gezondheidszorg en een beeld van de zorg in 2025. Beelden die een basis vormen voor een dialoog over de toekomst van de zorg, investeringsbeslissingen en beleidsvorming.

 

17 trends

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Lees de krant, kijk naar de televisie, volg zorgwebsites en je krijgt een idee van de onderwerpen die spelen bij het grote publiek. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek schetst Diagnose 2025 de volgende ontwikkelingen:

 • De belangstelling voor gezondheid en de relatie met leefstijlfactoren als stress, voeding en beweging is de laatste jaren toegenomen
 • Mensen beschouwen een goede gezondheid als een van de belangrijkste waarden in hun leven
 • Toch maken veel mensen ongezonde keuzen met grote gevolgen
 • Een stijgend aandeel (nu meer dan 10 procent) van de huidige zorgkosten is te herleiden tot een ongezonde manier van leven
 • Wie betaalt hiervoor? En wat is de rol van de overheid en partijen in de zorg voor preventie?
 • De komende jaren zal er aandacht moeten zijn voor ondersteuning van professionals, certificering, structurele financiering en betere inbedding van werkzame interventies
 • Meer kennis en informatie over ziektebeelden is beter toegankelijk voor een breed publiek door internet, social media, online-dossiers en betere websites van zorg- vragers en aanbieders
 • De toegenomen digitale mogelijkheden veranderen de mogelijkheden tussen zorgaanbieder en gebruiker
 • Mensen gaan hun ziekte op termijn nog meer zelf managen omdat ze dit willen, steeds makkelijker kunnen, maar soms ook moeten

Op grond van deze ontwikkelingen beschrijft ‘Diagnose 2025’ zeventien trends die tussen nu en 2025 de zorg in Nederland gaan veranderen:

 1. Meer differentiatie in zorgconsumenten: meer maatwerk, gewenst klantgerichter werken
 2. Meer doe-het-zelf zorg: cliënt wordt steeds meer marktpartij. Hiermee wordt bedoeld dat er meer aanbieders van zorgproducten komen waardoor cliënten steeds meer keuzes hebben
 3. Hogere verwachtingen van zorgkwaliteit en -ervaring: meer aandacht voor kwaliteit
 4. Angstiger door onveiligheid en complexiteit: meer rekening houden met gevoelens van onveiligheid
 5. Vitaler lang leven: belangrijkste klanten in de zorg zijn ouderen
 6. Iedereen is patiënt: vaker chronisch ziek
 7. Gezond is een keuze: meer aandacht voor levensstijl
 8. Voorkomen: hogere prioriteit en meer aandacht aan preventie
 9. Globalisering van de zorgmarkt: er ontstaat een wereldwijde markt
 10. Digitalisering van de consument-zorginteractie: verschuiving van fysiek naar digitaal
 11. Gerichter behandelen met medische technologie: met behulp van technologieën steeds meer zorg op maat bieden
 12. Meer transparantie in kennis en kunde: meer kennis en keuze, goed imago belangrijk
 13. Duurzaam is niet langer een keuze, duurzaam is een noodzaak
 14. Verzakelijking, marktwerking en ondernemerschap: kan verschillende kanten op
 15. Meer vraag en minder aanbod op arbeidsmarkt: HRM steeds belangrijker
 16. Herinrichten van de zorgketen: klantgerichte zorgketens, meer fusies ziekenhuizen, gedifferentieerd aanbod
 17. Meer vraag, meer kosten

Schermafbeelding 2014-08-25 om 13.15.42

Het is voor zorgorganisaties van levensbelang om tijdig in te spelen op de aankomende marktveranderingen. Het zijn niet meer de grootste, sterkste organisaties die in de toekomst zullen floreren maar die organisaties die zich het beste kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.
Wilt u uw organisatie klaarstomen voor de toekomst? Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek.