Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

 

Verdiepende trainingen

trainingen_verdieping

De verdiepende trainingen kunnen één of meer dagdelen zijn of ze kunnen deel uitmaken van een langer ontwikkeltraject. Het uitgangspunt is dat kennis en reeds eerder verworven inzichten niet duurzaam garant staan voor succes in de praktijk. De zorgwereld verandert snel. Dit heeft grote consequenties voor de praktijk van managers, leidinggevenden en zorgprofessionals. Het vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen om bij te blijven en te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen. Een noodzaak als men in de toekomst toegevoegde waarde wil blijven leveren en daarmee van toegevoegde waarde te blijven.

Een training die je zowel mentaal en fysiek uitdaagt om even stil te staan, te bezinnen op je bestemming en ingezette route en deze eventueel te herijken heeft grote waarde. Vraagt de toekomst nog steeds waar je op hebt ingezet,  ben je hiervoor nog op koers met heldere tussen stations om aangesloten te blijven en leiding te kunen geven aan je eigen toekomst? Zijn de doelen nog helder en in lijn met de toekomst? Tijdens de training gaan we hier actief mee aan de slag.  Jouw praktijk staat centraal.

Aan de hand van thema’s die bij jou (gaan) spelen (bijvoorbeeld uitgaande van trends, geschetste ontwikkelingen in de zorg) word je uitgedaagd om kritisch naar je eigen praktijk en handelen te kijken, je blik te verruimen en te vertalen naar een ander gedrags- en handelingspatroon. Samen met je collega’s verbreden we jouw perspectief en handelingsvermogen en vergroten we de effectiviteit en het vermogen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Opzet training:

 • Maximaal 16 deelnemers
 • 2 of meer dagdelen
 • Themagericht

Bestemd voor:

 • Organisatie (onderdeel )
 • Zelfsturende teams

Een goede voorbereiding is het halve werk:

Omdat de workshop geheel aan de hand van uw doelstellingen en uw specifieke bedrijfssituatie wordt ontwikkeld omvat het traject de volgende elementen:

 • Intake, ontwerp en afstemming van het programma: 2 dagdelen
 • Training 1 of meer dagdelen
 • Evaluatie en nabespreking; 1 dagdeel

Resultaat:

Individueel:

 • Een andere kijk op de uitdaging/het probleem
 • Meer open staan voor een andere/nieuwe aanpak
 • Vertrouwd met andere manieren van reageren en handelen

Samen:

 • Meer  onderlinge communicatie en verbinding (cohesie)
 • Meer onderling zicht en begrip voor elkaars ziens- en handelingswijze (bijvoorbeeld: denkbeelden, gedrag, talenten en allergieën)

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.