Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

 

Slimme bedrijfsvoering

beeld pagina ontw progr‘Het zijn niet de grootste of beste zorgorganisaties die overleven, maar die organisaties die in staat zijn te innoveren en zich het snelst aanpassen aan de veranderende behoefte’

De zorg is volop in beweging. De steeds maar toenemende vraag naar zorg door bijvoorbeeld vergrijzing en uitbreiding van medische mogelijkheden maakt terugtrekkende overheid maakt dat zorginstellingen zich steeds slimmer moeten organiseren om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Deze ontwikkelingen vragen een andere organisatiestructuur en aansturing, alsmede andere rollen voor bestuurders, managers en zorgprofessionals. Het realiseren van hogere kwaliteit tegen lagere kosten vraagt ander leiderschap, meer ‘verplatting’, meer werken vanuit zelfsturende teams met en voor eindgebruikers. Wanneer zorgorganisaties hierop inspelen is er veel meer waarde te creëren en is een meer win-win situatie realiseerbaar.

Door de optimale inzet van alle beschikbare potenties kunnen management en teams optimale meerwaarde creëren. Het is mijn missie om bij te dragen aan het creëren van werkomgevingen waar prestaties en werkplezier hand in hand gaan. Waar de omgeving optimaal profiteert van het vakmanschap en de bevlogenheid van het team. Een team dat ‘Fit for the Job’ is en ‘Fit for the Future’.

Gedurende een ontwikkeltraject kunnen we dan bijvoorbeeld kijken naar:

  • de afstemming op de interne- en externe omgeving
  • het type leiderschap en de effectiviteit
  • taakgerichtheid en volwassenheid van de organisatie
  • performance, prestaties en rendement
  • toekomstgerichtheid en -bestendigheid