Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

 

Performance scan

stethoscoop

‘Zonder adequate diagnose, geen adequaat vervolg’

Dit is van toepassing bij de behandeling van patiënten/cliënten, maar zeker ook in het verbeterproces van de zorgorganisatie. Een performance scan is een uitstekende manier om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie, het functioneren van, en de verstandhoudingen tussen, de individuele medewerkers en het management. De resultaten van de scans zijn een leidraad voor het samen met de opdrachtgever stellen van een adequate diagnose. Fit for Flow werkt graag vanuit overzicht naar inzicht, snel en doelgericht.

 

Diverse scans zijn beschikbaar, waaronder:

 • Ambitiescan
 • Individuele performance scan
 • Interactiescan
 • Leiderschapsscan
 • Verzuimscan

Insteek, opzet:

 • De keuze voor de scan wordt in overleg bepaald, uitgaande van aanleiding en behoefte
 • De scans zijn pragmatisch, gericht en hebben een korte doorlooptijd
 • De aanpak is praktisch, geen eindeloze diagnostiek,  het gaat om het verkrijgen van werkbaar inzicht
 • Waar nodig en gewenst kan verdiepend onderzoek worden ingezet
 • Afhankelijk van het type scan wordt informatie verkregen door desk research (management informatie), interview, vragenlijsten en/of participerende observatie

Bestemd voor:

 • Organisatie (onderdeel)
 • Zelfsturende teams
 • Managers
 • Leidinggevenden
 • Zorgprofessionals; zoals (para)medici, verzorgers

Resultaat:

 • Inzicht in:
  – huidige status
  – verbetermogelijkheden
  – aangrijpingspunten plan van aanpak

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.