Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

 

Ontwikkelprogramma’s

8824262_lDe zorg verandert in rap tempo. Wat is er nodig om tot betere, betaalbare zorg te komen? Door middel van ontwikkelprogramma’s ondersteunt Fit for Flow graag onderdelen en zelfsturende teams van ambitieuze zorgorganisaties die zich met deze uitdaging bezig houden. Vertrekpunt is dat wat er op dit moment leeft binnen de organisatie en de positie ten opzichte van haar omgeving.

Net zoals in de topsport kan een zorgorganisatie alleen maar floreren als de basis op orde is. Florerende teams hebben gemeen dat alle spelers dezelfde ambitie hebben die een afgeleide is van de ambitie van de club waarvoor zij spelen. Deze gemeenschappelijke ambitie is hét referentiekader, dé verbindende factor en dé energiebron die maakt dat iedere speler het beste uit zichzelf en uit de omgeving haalt. Bestuurders, coaches, spelers en staf hebben hetzelfde doel voor ogen. Een win-win situatie; een voorwaarde voor succes!

In een ontwikkeltraject werken we samen om de gewenste ontwikkelstappen te maken. Van ambitie naar resultaat. Samen met alle spelers tot dezelfde ‘mentale fit’ komen en zo als team nog beter floreren. Samen onderzoeken we wat realistisch en haalbaar is, wat er nodig is en welke stappen genomen dienen te worden.

Aan de hand van de aanleiding, behoefte en specifieke situatie wordt het programma op maat gemaakt. Gedurende het traject wordt continu afgestemd en waar nodig bijgestuurd.

Opzet:

Op maat gemaakt ontwikkel programma gebaseerd op

 • ambitie
 • actueel vraagstuk
 • ontwikkelingsstadium van de organisatie

Bestemd voor:

 • organisatie (onderdeel)
 • zelfsturende teams

Resultaat:

Er wordt een flinke stap gemaakt in de ontwikkeling van zowel individu als team. Er wordt meer gewerkt vanuit:

 • een collectieve ambitie
 • onderling geëxpliciteerde normen en waarden voor professioneel gedrag en collegiale omgang
 • betere inzet van de aanwezige passie en potentie
 • de inzet van conflicten als kans en hulpmiddel
 • cohesie, commitment en gedeelde verantwoordelijkheden
 • continuïteit (in tegenstelling tot verloop)
 • participatie en productiviteit (in tegenstelling tot verzuim)
 • ondernemerschap
 • innovatie en verandervermogen

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.