Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

 

Inspiratie Workshops

beeld pagina inspiratie workshops

In deze themagerichte workshops staan inspiratie en blikverruiming centraal. Alle thema’s houden verband met wat een top team onderscheidt van een middelmatig team. Deelnemers worden uitgenodigd en uitgedaagd om samen aan de hand van het thema een verdiepingsslag te maken.
Mede aan de hand van concrete voorbeelden en metaforen van zowel de revalidatiegeneeskunde als topsport kijken we naar de eigen bedrijfsvoering.

 

Van reflectie naar inzicht naar resultaat
Reflecterende vragen als; wat doe ik, waarom doe ik dat en waar draagt dat aan bij, zetten aan tot denken, geven inzicht in het eigen gedrag zowel als het groepsgedrag. Het leert mensen op een andere manier naar hetzelfde kijken en ontsluit mogelijkheden voor de oplossing van een probleem of het creëren van een kans die eerder niet gezien werd.

Opzet:

 • Thema’s worden in overleg bepaald
 • De workshop sluit aan bij de aanleiding van leeft en speelt (op maat)
 • Maximaal 12 deelnemers
 • 1 dagdeel
 • Naar behoefte te vervolgen met verdiepende training
 • Naar behoefte uit te breiden met een ontwikkelingsprogramma

 Bestemd voor:

 • Organisatie (onderdeel)
 • Zelfsturende teams

Een goede voorbereiding is het halve werk

Omdat de workshop geheel aan de hand van de doelstellingen en specifieke bedrijfssituatie wordt ontwikkeld omvat het traject de volgende elementen:

 • Intake, ontwerp, en afstemming van het programma: 2 dagdelen
 • Workshop; 1 dagdeel
 • Evaluatie en nabespreking; 1 dagdeel

Resultaat:

Individueel:

 • Een andere kijk op de uitdaging/het probleem
 • Meer open staan voor een andere/nieuwe aanpak

Samen:

 • Meer onderlinge communicatie en verbinding (cohesie)
 • Meer onderling zicht en begrip voor elkaars ziens- en handelingswijze (bijvoorbeeld: denkbeelden, gedrag, talenten en allergieën)

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek