Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

 

Florerend team

team hug‘Mensen zijn het goud van iedere organisatie’

Wat is het geheim van een zorgorganisatie met loyale klanten waar zorgverzekeringen graag inkopen? Dat zijn de mensen!

Hoe realiseer je een zorgorganisatie die het beste uit zichzelf weet te halen door slimme bedrijfsvoering?  Een zorgorganisatie waar kwaliteit hand in hand gaat met redelijke kosten? Een zorgorganisatie die vooruit kijkt en voorbereid is op de toekomst?

Het antwoord is verbluffend eenvoudig; gezondheidszorg voor en door mensen. Maak daar gebruik van!

Wat zijn de randvoorwaarden voor een florerend team?

Hier gaat de vergelijking met topsport goed op. Kijk eens naar een organisatie als naar een team dat in de Champions League speelt.

Bij een winnend team:

 • Is er een duidelijke, gemeenschappelijk doorleefde ambitie, vertaald naar realistische doelstellingen, commitment en duidelijke verantwoordelijkheden
 • Is iedereen betrokken; niemand wil en kan gemist worden! Potentie en passie worden optimaal benut
 • Is iedereen ‘Fit for the job’; spelers weten wat ze te doen hebben en waarom ze het doen,
 • Is men ‘Fit for the future; het leert voortdurend, is zelfredzaam en ondernemend creatief
 • Is elke speler op zijn taak toegerust en hierop gefocused
 • Kent en neemt iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden
 • Steunen de spelers elkaar
 • Viert men successen en leert men van tegenslag

Ook geldt dat de basis voorwaarden op orde zijn:

 • Er is adequate verzuimbeheersing
 • Ongewenst verloop wordt voorkomen dan wel vroegtijdig ondervangen
 • Fricties en conflicten worden juist aangewend om tot betere samenwerking en resultaten te komen

Overall geldt dat:

 • Er sprake is van wederzijdse waardering en afhankelijkheid tussen coach en team. De coach vraagt veel mét ondersteuning om het beste uit de spelers omhoog te halen
 • Resultaten zijn te herleiden zijn naar de inbreng van de manager, individuele spelers en het resultaat van samenwerking in het team als geheel.
 • Kortom, dit team werkt vanuit ‘Fit for Flow’.

Door toepassing van eenvoudige principes uit de revalidatiegeneeskunde en de topsport, gecombineerd met relevante inzichten vanuit de organisatie-, bedrijfs-, en veranderkunde help ik ruimte te creëren om tot betere performance en dus betere prestaties te komen.