Slimme bedrijfsvoering voor betere, betaalbare zorg!

Motivatie, achtergrond, opleiding en ervaring

Ron Lemmens en Fit for Flow

Medio 2014 heb ik, Ron Lemmens, Fit for Flow opgezet. Vanuit dit bedrijf begeleid, train en adviseer ik managers en teams in zorgorganisaties (‘cure & care’) op het gebied van ontwikkeling-, professionaliserings-, en positioneringsvraagstukken gericht op betere, betaalbare zorg.

Het bereikbaar houden van adequate zorg zie ik als één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen om burgers zolang mogelijk zelfstandig en vitaal hierin te kunnen laten participeren. Daar draag ik door middel van mijn kennis en ondersteuning graag aan bij. Samenwerken met én te midden van een netwerk gedreven professionals uit alle disciplines om betere, betaalbare zorg te realiseren, dat is mijn passie.

Wat maakt Fit for Flow uniek?

 • Met Fit voor Flow ga ik voor verbinding, want waar verschillende werelden samenkomen ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten. Denk aan de wereld van:

– praktijkervaring/beleid/advisering

– topsport/revalidatie geneeskunde/bedrijfsvoering

– medische wetenschap/praktijk

– professionele richtlijnen (para)medici/(keten)zorg

– eindgebruikers/providerboog

 • Domeinkennis; ik heb kennis van de verschillende spelers met hun behoeften en belangen, spelregels en eindgebruikers

Mijn uitgangspunten zijn o.a.‘Samen delen, samen weten, samen sterk!’ | ‘Waarde creatie vanaf de eerste ontmoeting’ | ‘Voor en mét mensen; in ontmoeting ontstaat betekenis

Trackrecord

Veranderprocessen:
Flexibiliteit is nodig om overeind te blijven te midden van de steeds maar veranderende omstandigheden waarin we leven. Professioneel gezien vraagt de toekomst steeds meer verander- en innovatievermogen om meerwaarde te blijven creëren en het bestaansrecht te garanderen. Dit geldt zowel voor zorgorganisaties als geheel als voor de individuele medewerkers die daar werken. Dit vraagt om een andere manier van kijken, openstaan voor nieuwe inzichten en gebruik maken van voortschrijdend inzicht.  Inzicht in en het doorbreken van belemmerende patronen, benutten van creatiekracht zowel als groep en individu.

Voorbeelden waarbij ik als veranderaar betrokken ben geweest:

 • Begeleiding organisatie brede transitie ‘Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid’
 • Begeleiden van teams naar adequate verzuimbeheersing en meer productiviteit
 • Begeleiden inrichting en aansturing zorgketen ‘Integraal Gezondheidsmanagement’ voor medewerkers/OR, bedrijfsarts, fysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk, HR – en arbo professionals
 • Faciliteren inter- en multidisciplinaire samenwerking in deze zorgketen via accountmanagement, het betrekken van eindgebruikers en het bevorderen van onderlinge afstemming, het leggen van verbinding tussen afzonderlijke dienstverleners en het sturen op deze dienstverlening via SLA’s

 

Professionele ontwikkeling van individuen en groepen

Professionele ontwikkeling als individu en als groep houdt voor mij in het (her)kennen en voeden van talenten, het benutten van passie en het weer inzetten van de creatiekracht die iedereen in mindere of meerdere mate in zich heeft. Weten dus wat je doet en vooral ook waarom en waarvoor. Voorbeelden van ontwikkelingstrajecten waarbij ik op het gebied van professionalisering, ontwikkeling en positionering als begeleider betrokken ben geweest:

 • Begeleiding ‘Traject deskundigheidsbevordering adequate verzuimbeheersing’
  Hier vorm en inhoud aan gegeven en dit ondergebracht in de reguliere HR ontwikkelcyclus voor directeuren, managers, leidinggevenden, OR leden, bedrijfsartsen, HR- en arbo professionals
 • Begeleiden realisatie volwaardige re-integratie ondersteuning voor managers en medewerkers. Aansluiting service eerste- en tweede spoor re-integratie met extern expertise centrum als onderdeel van professionalisering HR functie en ondersteuning voor managers en hun medewerkers
 • Samenwerking met professoren wetenschappelijk kennisinstituut op het snijvlak van ‘arbeid en gezondheid’; vertaling van vragen uit de praktijk voor wetenschappelijk onderzoek en vertaling onderzoeksbevindingen naar de praktijk, namens werkgever contactpersoon en spreker op symposia, ondersteuning van promovendi.

Werkervaring

2014
Management en team consultant ‘Fit for Flow’, Amstelveen | Begeleiding, training en advies

2010 – 2013
HR adviseur, team Strategie en Beleid, VU medisch centrum (VUmc), Amsterdam

2007 – 2010
Accountmanager Integraal Gezondheidsmanagement,VUmc

2002 – 2007
Projectleider Gezondheid, Arbo en Milieu, VUmc

1998 – 2001
Consultant (top)sporters o.a. voor Intercure, Amsterdam

1990 – 2001
Fysio- , manueel- Mc Kenzie therapeut, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam

Opleidingen

2013 – 2014
‘Entrepreneurship in Consulting Business’ tot ‘Certified Management Consultant’, Sioo, Utrecht

2011 – 2012
Strategisch Gezondheidsmanagement, RPMS/in Health, Amersfoort

2006 – 2007
Bedrijfskunde Health Care, IBO, Leusden
ibo

inhealth  sioo
2001 – 2003
Adviseur Arbeid en Gezondheid, Transfergroep Rotterdam

1995 – 1999
Mechanical Diagnosis and Therapy, Mc Kenzie Institute Benelux, Roermond

1991 – 1995
Manuele therapie, SOMT, Amersfoort

1984 – 1989
Fysiotherapie, Jan van Essen, Amsterdam

1976 – 1983
Gymnasium B, Fons Vitae, Amsterdam